Hario Glass Co., Ltd./Coffee
HOME > PRODUCT > OTHER > Cruet

다시 포트
DP-600-W
크기 : W154・D115・H130 구경 105
실재용량 : 600ml
색상 : White
재질 : -
간장용기 원푸쉬 블랙
SYO-100-B
크기 : W52・D52・H102 구경 40
실재용량 : 80ml
색상 : Black
재질 : -
간장용기 원푸쉬 펄그레이
SYO-100-PGR
크기 : W52・D52・H102 구경 40
실재용량 : 80ml
색상 : Grey
재질 : -
간장용기 심플 블랙
SYS-100-B
크기 : W52・D52・H96 구경 40
실재용량 : 80ml
색상 : Black
재질 : -
간장용기 심플 펄그레이
SYS-100-PGR
크기 : W52・D52・H96 구경 40
실재용량 : 80ml
색상 : Grey
재질 : -

비네거 컨테이너800
VFC-800-W
크기 : W147・D136・H95 구경 131
실재용량 : 800ml
색상 : White
재질 : -

비네거 컨테이너400
VFC-400-W
크기 : W119・D110・H81 구경 105
실재용량 : 400ml
색상 : White
재질 : -

비네거 피클포트
VPP-700-W
크기 : W100・D90・H186 구경 82
실재용량 : 700ml
색상 : White
재질 : -

비네거 후르츠포트1000
VFP-1000-B
크기 : W141・D110・H165 구경 73
실재용량 : 1000ml
색상 : Black
재질 : -

비네거 후르츠포트500
VFP-500-B
크기 : W125・D90・H140 구경 73
실재용량 : 500ml
색상 : Black
재질 : -

비네거 드링크피쳐
VDPI-700-B
크기 : 직경 90 x 높이 190, 구경 74
실재용량 : 700ml
색상 : Black
재질 : -

원터치 드레싱 병 120 B
ODB-120-B
크기 : 폭 55 mm × 안길이 55 mm × 높이 152 mm 구경 37 mm
실재용량 : 120 ml
재질 : 유리 본체 : 내열 유리 뚜껑 : 폴리 프로필렌, 패킹 : 실리콘 고무

원터치 드레싱 병 120 PGR
ODB-120-PGR
크기 : 폭 55 mm × 안길이 55 mm × 높이 152 mm 구경 37 mm
실재용량 : 200g
재질 : 유리 본체 : 내열 유리 뚜껑 : 폴리 프로필렌, 패킹 : 실리콘 고무

원터치 드레싱 병 240 B
ODB-240-B
크기 : 폭 55 mm × 안길이 55 mm × 높이 217 mm 구경 37 mm
실재용량 : 240 ml
재질 : 유리 본체 : 내열 유리 뚜껑 : 폴리 프로필렌, 패킹 : 실리콘 고무

원터치 드레싱 병 240 PGR
ODB-240-PGR
크기 : 폭 55 mm × 안길이 55 mm × 높이 217 mm 구경 37 mm
실재용량 : 300g
재질 : 유리 본체 : 내열 유리 뚜껑 : 폴리 프로필렌, 패킹 : 실리콘 고무
 1  2  3