Hario Glass Co., Ltd./Coffee
HOME > PRODUCT > tea > Tea pot

SIMPLY GLASS TEA MAKER
S-GTM-40-T
크기 : W124 × D82 × H158
실재용량 : 400ml 
색상 : Glass
재질 : 내열유리, PCT수지, 실리콘고무


티포트 로빈
NRF-3B
크기 : W150 × D110 × H158
실재용량 : 300ml
색상 : Glass, Black, Gold
재질 : 본체 : 내열 유리 뚜껑 : 폴리프로필렌 뚜껑 메쉬 :스테인리스 강 손잡이 : 페놀수지 밴드 : 알루미늄(알루마이트 처리)
티서버 Simply 700ml
TS-70-HSV
크기 : W144・D120・H145
실재용량 : 700ml
색상 : -
재질 : -
티서버 Simply 450ml
TS-45-HSV
크기 : W128・D100・H124
실재용량 : 450ml
색상 : -
재질 : -
뚜껑없는 티포트・클리어 700ml
FNC-70-T
크기 : W144・D120・H144
실재용량 : 700ml
색상 : -
재질 : -
뚜껑없는 티포트・클리어 450ml
FNC-45-T
크기 : W130・D100・H123
실재용량 : 450ml
색상 : -
재질 : -
점핑 리프 티 포트 블랙
JPL-60-B
크기 : W162・D122・H123
실재용량 : 600ml
색상 : Black
재질 : -


리프 티 포트 클리어 700
CHC-70T
크기 : W160・D125・H152
실재용량 : 700ml
색상 : -
재질 : -


리프 티 포트 클리어 450
CHC-45T
크기 : W150・D116・H132
실재용량 : 450ml
색상 : -
재질 : -
보나 법랑 티 케틀
BTK-80-W
크기 : W270・D155・H135
실재용량 : 800ml
색상 : White
재질 : -
점핑 리프 포트 S
JPS-60-HSV
크기 : W162・D122・H140
실재용량 : 600ml
색상 : -
재질 : -


리프 티포트・퓨어 360ml
CHEN-36T
크기 : W133・D101・H118
실재용량 : 360ml
색상 : -
재질 : -


리프 티포트・퓨어 700ml
CHEN-70T
크기 : W165・D123・H151
실재용량 : 700ml
색상 : -
재질 : -
점핑티포트 500ml
JP-2
크기 : W195・D120・H125
실재용량 : 500ml
색상 : -
재질 : -
점핑티포트 800ml
JP-4
크기 : W230・D140・H130
실재용량 : 800ml
색상 : -
재질 : -
 1  2